Trädvård


Trädvård är ett område där många frågeställningar kan dyka upp.

 • Plantering
  Vad ska man tänka på?
 • Unga träd
  Uppbyggnadsbeskärning? Vad vill du ha för typ av träd? Fruktträd, prydnadsträd eller vårdträd? Forma trädet tidigt så att den passar på den plats du valt även när det vuxit upp.
 • Äldre/gamla träd
  Genom underhållsbeskärning med försiktig och skonsam beskärning bibehålls trädets vitalitet. Riskbedömning.
 • Häckar/buskage
  Dessa klipps efter önskemål och på, för sorten, lämpligt sätt.
 • Formklippning och hamling
  Detta är två olika sätt att behålla ett träd i rimlig storlek.