Trädfällning


Jag hjälper dig att på ett skonsamt sätt få bort oönskade träd. Min specialitet är att i riktigt svåra lägen, genom klättring, komma åt att från toppen stumpa ned trädet. Priset beror på läge och svårigheter. Det kostar dock ingenting att fråga!

Om du önskar kan jag även ta bort stubben som brukar skämma platsen många år efteråt. Med hjälp av en stubbfräs kan man fräsa bort allt trä ner till 10-15 cm under markplanet. Hålet återfylls med jord och kan planteras redan samma dag.

Grundpris 100 kr/dm stubbdiameter plus moms. Grundpriset förutsätter att en fällning är beställd.