Stubbfräsning


Med hjälp av en stubbfräs kan man fräsa bort allt trä ner till 10-15 cm under markplanet. Hålet återfylls med jord och kan planteras redan samma dag.

Grundpris 100 kr/dm stubbdiameter plus moms. Grundpriset förutsätter att en fällning är beställd.